Skip to main content

XXIV Niedziela Zwykła - XXIV Sunday in Ordinary Time

"Za kogo uważają Mnie ludzie?" (...) On ich zapytał: "A wy za kogo Mnie uważacie?

Niedziela 7 czerwca 2020 Najświętszej Trójcy

By 5 czerwca, 2020Biuletyn