Skip to main content

XII Niedziela Zwykła - XII Sunday in Ordinary Time

"Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?"

"Do not be afraid. I am with you always."

Niedziela 7 czerwca 2020 Najświętszej Trójcy

By 5 czerwca, 2020Biuletyn