Skip to main content

XXVIII Niedziela Zwykła - XXVIII Sunday in Ordinary Time

"Dla Boga wszystko jest możliwe"

"For God everything is Possible"

Reklamy Ads – Nasza Wkładka 4 lipca 2021

By 30 czerwca, 2021Biuletyn