Skip to main content

XVI Niedziela Zwykła - XVI Sunday in Ordinary Time

""Nikt jeszcze dzięki temu, że nie odmówił pacierza, wstał bardziej wyspany."

Reklamy Ads – Nasza Wkładka 4 lipca 2021

By 30 czerwca, 2021Biuletyn