Skip to main content
VI Tydzień Wielkanocny - VI Week of Easter
 Zapraszamy do osobistej modlitwy w Kościele; Rejestracji na Spowiedź; Na Kompletę codziennie o 21:00, oraz na Adorację NS w Środę i Piątek po wieczornej Mszy Świętej.
Dear Parishioners. We invite you for personal prayer in the Church; Registration for Confession; Daily NIght Prayer at 9:00 pm as well as Adoration of the Blessed Sacrament Wednesday and Friday after evening Mass.

26 stycznia 2020 III Niedziela Zwykła

By 24 stycznia, 202030 stycznia, 2020Biuletyn