Skip to main content

XXIV Niedziela Zwykła - XXIV Sunday in Ordinary Time

"Za kogo uważają Mnie ludzie?" (...) On ich zapytał: "A wy za kogo Mnie uważacie?

19 stycznia 2020 II Niedziela Zwykła

By 20 stycznia, 2020Biuletyn