Skip to main content

XII Niedziela Zwykła - XII Sunday in Ordinary Time

"Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?"

"Do not be afraid. I am with you always."

26 stycznia 2020 III Niedziela Zwykła

By 24 stycznia, 202030 stycznia, 2020Biuletyn