Skip to main content

Communication for St. Maximilian Kolbe Parish, Mississauga

April 21, 2021

Dear parishioners of St. Maximilian Kobe Parish:

I would like to thank all parishioners for their assistance in helping us to implement health and safety protocols during this period of the pandemic. Thank you for your patience as we work through these challenging days.

Over the past 24 hours, we have learned that a member of our pastoral staff has been exposed to a contact who has tested positive for Covid-19. Our team fine at this time but is in a period of self-isolation. Both the Archdiocese of Toronto and Peel Public Health are aware of the situation.

PLAN POŚWIĘCENIA POKARMÓW

Drodzy parafianie,

Święcenie pokarmów odbędzie się w Sobotę od 9:30 rano do 18:00. Ustawiamy się w kolejce w północnej części parkingu. Specjalne miejsce będzie ogrodzone przy wejściu do parku na części wycementowanej. Kolejkę będziemy tworzyli wzdłuż krawężnika po zachodniej części parkingu. Po poświęceniu pokarmów wyjdziemy na prawo od żywopłotu przy ogrodzie różańcowym i serdecznie zapraszamy, aby pójść do kościoła pokłonić się przy grobie Pańskim, podziękować osobiście za miłość ukazaną na krzyżu.

Prosimy wszystkich o przestrzeganie oznaczeń oraz wjazdów i wyjazdów jednokierunkowych. Niech nasze zachowanie podczas święcenia pokramów potwierdzi to, że gromadzimy się w dziękczynieniu jako uczniowie Chrystusa.

Wasi Duszpasterze