Skip to main content

Oblate Youth Canada

PLAN POŚWIĘCENIA POKARMÓW

Drodzy parafianie,

Święcenie pokarmów odbędzie się w Sobotę od 9:30 rano do 18:00. Ustawiamy się w kolejce w północnej części parkingu. Specjalne miejsce będzie ogrodzone przy wejściu do parku na części wycementowanej. Kolejkę będziemy tworzyli wzdłuż krawężnika po zachodniej części parkingu. Po poświęceniu pokarmów wyjdziemy na prawo od żywopłotu przy ogrodzie różańcowym i serdecznie zapraszamy, aby pójść do kościoła pokłonić się przy grobie Pańskim, podziękować osobiście za miłość ukazaną na krzyżu.

Prosimy wszystkich o przestrzeganie oznaczeń oraz wjazdów i wyjazdów jednokierunkowych. Niech nasze zachowanie podczas święcenia pokramów potwierdzi to, że gromadzimy się w dziękczynieniu jako uczniowie Chrystusa.

Wasi Duszpasterze