Skip to main content

XII Niedziela Zwykła - XII Sunday in Ordinary Time

"Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?"

"Do not be afraid. I am with you always."

4 kwietnia 2021 Zmartwychwstanie Pańskie

By 1 kwietnia, 2021Biuletyn