Skip to main content

XXIV Niedziela Zwykła - XXIV Sunday in Ordinary Time

"Za kogo uważają Mnie ludzie?" (...) On ich zapytał: "A wy za kogo Mnie uważacie?

1 grudnia 2019 I Niedziela Adwentu

By 29 listopada, 201917 grudnia, 2019Biuletyn