Skip to main content

XXIV Niedziela Zwykła - XXIV Sunday in Ordinary Time

"Za kogo uważają Mnie ludzie?" (...) On ich zapytał: "A wy za kogo Mnie uważacie?

8 grudnia 2019 II Niedziela Adventu

By 5 grudnia, 201917 grudnia, 2019Biuletyn