Skip to main content

XXIV Niedziela Zwykła - XXIV Sunday in Ordinary Time

"Za kogo uważają Mnie ludzie?" (...) On ich zapytał: "A wy za kogo Mnie uważacie?

1 marca 2020 I Niedziela Wielkiego Postu

By 28 lutego, 202011 marca, 2020Biuletyn