Skip to main content

XII Niedziela Zwykła - XII Sunday in Ordinary Time

"Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?"

"Do not be afraid. I am with you always."

23 lutego 2020 VII Niedziela Zwykła

By 21 lutego, 202011 marca, 2020Biuletyn