Skip to main content

XXIV Niedziela Zwykła - XXIV Sunday in Ordinary Time

"Za kogo uważają Mnie ludzie?" (...) On ich zapytał: "A wy za kogo Mnie uważacie?

13 grudnia 2020 III Niedziela Adwentu

By 11 grudnia, 2020Biuletyn