Skip to main content

XXIV Niedziela Zwykła - XXIV Sunday in Ordinary Time

"Za kogo uważają Mnie ludzie?" (...) On ich zapytał: "A wy za kogo Mnie uważacie?

20 grudnia 2020 IV Niedziela Adwentu

By 18 grudnia, 2020Biuletyn