Skip to main content

XII Niedziela Zwykła - XII Sunday in Ordinary Time

"Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?"

"Do not be afraid. I am with you always."

2 sierpnia 2020 XVIII Niedziela Zwykła

By 31 lipca, 2020Biuletyn