Skip to main content

XXIV Niedziela Zwykła - XXIV Sunday in Ordinary Time

"Za kogo uważają Mnie ludzie?" (...) On ich zapytał: "A wy za kogo Mnie uważacie?

26 lipca 2020 XVII Niedziela Zwykła

By 24 lipca, 2020Biuletyn