Skip to main content

XXIV Niedziela Zwykła - XXIV Sunday in Ordinary Time

"Za kogo uważają Mnie ludzie?" (...) On ich zapytał: "A wy za kogo Mnie uważacie?

23 czerwca 2019 – Boże Ciało

By 23 czerwca, 201910 października, 2019Biuletyn