Skip to main content

XXIV Niedziela Zwykła - XXIV Sunday in Ordinary Time

"Za kogo uważają Mnie ludzie?" (...) On ich zapytał: "A wy za kogo Mnie uważacie?

30 czerwca 2019 XII Niedziela Zwykła

By 30 czerwca, 201917 grudnia, 2019Biuletyn