Skip to main content

XXIV Niedziela Zwykła - XXIV Sunday in Ordinary Time

"Za kogo uważają Mnie ludzie?" (...) On ich zapytał: "A wy za kogo Mnie uważacie?

25 lipca 2021 XVII Niedziela Zwykła

By 23 lipca, 202129 lipca, 2021Biuletyn