Skip to main content

XXIV Niedziela Zwykła - XXIV Sunday in Ordinary Time

"Za kogo uważają Mnie ludzie?" (...) On ich zapytał: "A wy za kogo Mnie uważacie?

I sierpnia 2021 XVIII Niedziela Zwykła

By 29 lipca, 2021Biuletyn