Skip to main content

XXIV Niedziela Zwykła - XXIV Sunday in Ordinary Time

"Za kogo uważają Mnie ludzie?" (...) On ich zapytał: "A wy za kogo Mnie uważacie?

27 października 2019 XXX Niedziela Zwykła

By 28 października, 201917 grudnia, 2019Biuletyn