Skip to main content

XXIV Niedziela Zwykła - XXIV Sunday in Ordinary Time

"Za kogo uważają Mnie ludzie?" (...) On ich zapytał: "A wy za kogo Mnie uważacie?

20 października 2019 XXIX Niedziela Zwykła

By 18 października, 201917 grudnia, 2019Biuletyn