Skip to main content

XXIV Niedziela Zwykła - XXIV Sunday in Ordinary Time

"Za kogo uważają Mnie ludzie?" (...) On ich zapytał: "A wy za kogo Mnie uważacie?

27 stycznia 2019 – III Niedziela Zwykła

By 27 stycznia, 201910 października, 2019Biuletyn