Skip to main content

XII Niedziela Zwykła - XII Sunday in Ordinary Time

"Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?"

"Do not be afraid. I am with you always."

3 lutego 2019 – IV Niedziela Zwykła

By 3 lutego, 201910 października, 2019Biuletyn