Skip to main content

XXIV Niedziela Zwykła - XXIV Sunday in Ordinary Time

"Za kogo uważają Mnie ludzie?" (...) On ich zapytał: "A wy za kogo Mnie uważacie?

5 stycznia 2020 Objawienie Pańskie

By 10 stycznia, 202013 stycznia, 2020Biuletyn