Skip to main content

XII Niedziela Zwykła - XII Sunday in Ordinary Time

"Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?"

"Do not be afraid. I am with you always."

5 stycznia 2020 Objawienie Pańskie

By 10 stycznia, 202013 stycznia, 2020Biuletyn