Skip to main content

XXIV Niedziela Zwykła - XXIV Sunday in Ordinary Time

"Za kogo uważają Mnie ludzie?" (...) On ich zapytał: "A wy za kogo Mnie uważacie?

29 grudnia 2019 Świętej Rodziny

By 27 grudnia, 20196 stycznia, 2020Biuletyn