Skip to main content

XII Niedziela Zwykła - XII Sunday in Ordinary Time

"Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?"

"Do not be afraid. I am with you always."

29 grudnia 2019 Świętej Rodziny

By 27 grudnia, 20196 stycznia, 2020Biuletyn