Skip to main content

Oblate Youth Canada

Kompleta

By 24 stycznia, 20211 lutego, 2021Wiadomosci

Czym jest „Kompleta” i jak się ją odmawia?

Ta „Godzina” jest ostatnią modlitwą dnia w Liturgii Godziń, czyli brewiarzu, odmawia się ją przed spoczynkiem, nawet po północy, jeśli tak się zdarzy.
Kompletę rozpoczyna werset wypowiadany przez przewodniczącego modlitwie: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, podczas którego należy się przeżegnać, oraz odpowiedź pozostałych uczestników modlitwy: Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Następnie wspólnie odmawia się aklamację Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen., dodając poza okresem Wielkiego Postu również Alleluja.
Podczas tej części Komplety zachowuje się postawę stojącą. Teraz przewidziany jest rachunek sumienia. Przy wspólnym odprawianiu tej Godziny odbywa się on w ciszy albo włącza się go w akt pokuty.
Po rachunku sumienia następuje odpowiedni hymn, nadający modlitwie charakter wspólnotowy. Można go recytować lub śpiewać. W trakcie tych czynności zachowuje się postawę stojącą.
Po hymnie następuje psalmodia. Składa się ona z jednego lub dwóch psalmów z ich antyfonami. Sposoby odmawiania psalmów są bardzo różne. Zależą one np. od rodzaju literackiego psalmu, od języka, w którym się je odmawia i tego, jak wiele osób uczestniczy w ich odmawianiu. Można je śpiewać lub odmawiać w sposób ciągły lub na przemian, dzieląc wiersze między dwie strony chóru, albo na sposób responsoryjny. Zawsze jednak przed każdym psalmem odmawia się antyfonę, która pozwala lepiej zrozumieć treść następującego po niej psalmu. Natomiast po odmówieniu każdego psalmu lub jego fragmentu, jeśli psalm jest dłuższy i przedstawiony w kilku częściach, odmawia się aklamację Chwała Ojcu i Synowi… Dzięki temu starotestamentalne psalmy nabierają znaczenia nowotestamentalnego.
Po psalmach następuje czytanie krótkie, dobrane odpowiednio do danego dnia. Odpowiedzią na słowo Boże jest chwila milczenia oraz responsorium W ręce Twoje, Panie… Teraz następuje pieśń Symeona (Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze) wraz z antyfoną. W czasie jej recytacji lub śpiewu zachowuje się postawę stojącą. Po wezwaniu Módlmy się odmawia się odpowiednią modlitwę końcową. Następnie, nawet w oficjum odprawianym prywatnie, mówi się: Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.
Po tym błogosławieństwie odmawia się jedną z antyfon ku czci Najświętszej Maryi Panny.
Oto modlitwy jakie będziemy używali w naszej parafii na dane dni:

Niedziela:

Poniedziałek:

Wtorek:

Środa:

Czwartek:

Piątek:

Sobota: