Skip to main content

XII Niedziela Zwykła - XII Sunday in Ordinary Time

"Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?"

"Do not be afraid. I am with you always."

Niedziela 10 i 17 stycznia 2021 Chrzest Pański i II Niedziela Zwykła

By 8 stycznia, 2021Biuletyn