Skip to main content

XXIV Niedziela Zwykła - XXIV Sunday in Ordinary Time

"Za kogo uważają Mnie ludzie?" (...) On ich zapytał: "A wy za kogo Mnie uważacie?

Niedziela 10 i 17 stycznia 2021 Chrzest Pański i II Niedziela Zwykła

By 8 stycznia, 2021Biuletyn