Skip to main content

XII Niedziela Zwykła - XII Sunday in Ordinary Time

"Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?"

"Do not be afraid. I am with you always."

Niedziela 3 stycznia 2021 Trzech Króli Objawienie Pańskie

By 6 stycznia, 2021Biuletyn