Skip to main content

XXIV Niedziela Zwykła - XXIV Sunday in Ordinary Time

"Za kogo uważają Mnie ludzie?" (...) On ich zapytał: "A wy za kogo Mnie uważacie?

Niedziela 27 grudnia 2020 Świętej Rodziny

By 6 stycznia, 2021Biuletyn