Skip to main content
VI Tydzień Wielkanocny - VI Week of Easter
 Zapraszamy do osobistej modlitwy w Kościele; Rejestracji na Spowiedź; Na Kompletę codziennie o 21:00, oraz na Adorację NS w Środę i Piątek po wieczornej Mszy Świętej.
Dear Parishioners. We invite you for personal prayer in the Church; Registration for Confession; Daily NIght Prayer at 9:00 pm as well as Adoration of the Blessed Sacrament Wednesday and Friday after evening Mass.

8 grudnia 2019 II Niedziela Adventu

By 5 grudnia, 201917 grudnia, 2019Biuletyn