Skip to main content

XXIV Niedziela Zwykła - XXIV Sunday in Ordinary Time

"Za kogo uważają Mnie ludzie?" (...) On ich zapytał: "A wy za kogo Mnie uważacie?

15 grudnia 2019 III Niedziela Adventu

By 17 grudnia, 201923 grudnia, 2019Biuletyn