Skip to main content

XII Niedziela Zwykła - XII Sunday in Ordinary Time

"Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?"

"Do not be afraid. I am with you always."

22 grudnia 2019 IV Niedziela Adventu

By 20 grudnia, 201923 grudnia, 2019Biuletyn