Skip to main content

XXIV Niedziela Zwykła - XXIV Sunday in Ordinary Time

"Za kogo uważają Mnie ludzie?" (...) On ich zapytał: "A wy za kogo Mnie uważacie?

22 grudnia 2019 IV Niedziela Adventu

By 20 grudnia, 201923 grudnia, 2019Biuletyn